wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Các loại mẫu biểu khác

Mẫu số 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán


Đơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.


- Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

-> Nhưng phải cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC . 


TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: …......….            ............, ngày..........tháng ........năm .....
 
Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)...
 
...(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: ..., địa chỉ:... đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ... (tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: ..., ngày ... tháng ... năm ..., trong đó:
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

1. ... (Tên đơn vị)...  đã thanh toán cho ... (tên người nộp thuế)... số tiền là: ...(số tiền)... đồng, trong đó:
- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.
2. Số tiền ... (tên đơn vị)... còn nợ ...(tên người nộp thuế)... là: ... đồng.
3. Thời hạn ... (tên đơn vị)...  phải thanh toán là ngày ... (1)
4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)(2)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- …

5. ...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ... (tên cơ quan thuế)... không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán (3)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- ...
... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.
 

Nơi nhận:               
- Như trên;
- Lưu: VT, ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 
 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN
... (Tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại …(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)…, số tài khoản: …, tên tài khoản: … xác nhận những thông tin …(tên người nộp thuế)… khai ở trên là đúng./.


............, ngày..........tháng ........năm .....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 
 

 

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:
Trường hợp 1:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.
Trường hợp 2:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).
Tải về tại đây:

 

__________________________________________________

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online