wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Tự học Phần mềm kế toán Misa

Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên phần mềm Misa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

I. Tổng quan về cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương hệ số tỷ lệ

Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên vật liệu chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đó, đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ và đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,…

2. Các bước tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất
Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành
Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm
Bước 8: Tính giá thành thành phẩm

II. Chi tiết từng bước tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
- Vào "Danh mục" => chọn "Vật tư hàng hoá" => "Vật tư hàng hoá" => chọn chức năng "Thêm".
- Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:
+ Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là "Vật tư hàng hoá".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 1
+ Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là "Thành phẩm".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 2
CHÚ Ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab "Định mức nguyên vật liệu".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 3
+ Sau khi khai báo xong, ấn "Cất".
Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
- Vào "Danh mục" => chọn "Đối tượng tập hợp chi phí" => chọn chức năng "Thêm".
- Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là "Phân xưởng".
- Khai báo thông tin về đối tượng Tập hợp chi phí và chọn đối tượng tính giá thành.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 5
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý: Với phương pháp tính giá theo hệ số, tỷ lệ, mỗi đối tượng tập hợp chi phí có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phẩm cần sản xuất ra.
Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
- Vào phân hệ "Kho" => chọn tab "Lệnh sản xuất" => chọn chức năng "Thêm".
- Khai báo lệnh sản xuất.
- Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức Nguyên vật liệu đã được thiết lập ở Bước 1.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 6
- Các bạn ấn "Cất".
- Chọn chức năng "Lập phiếu xuất" trên lệnh sản xuất.
- Tích chọn các thành phẩm cần xuất Nguyên vật liệu, nhấn "Đồng ý".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 7
- Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 8
- Chọn thông tin "Khoản mục CP""Đối tượng THCP" bên tab "Thống kê".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 9

Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 10
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý:
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân cuối kỳ", đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ "Kho".
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân tức thời", "Giá đích danh""Nhập trước xuất trước", đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được "Ghi sổ".
 • Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ "Kho" => chọn tab "Nhập, xuất kho" để lập chứng từ xuất kho sản xuất.
Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ "Quỹ", "Ngân hàng" hoặc "Tổng hợp".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 11
CHÚ Ý:
 • Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về "Khoản mục CP". Riêng thông tin về "Đối tượng THCP", sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đối tượng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được đối tượng.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 12
 • Khoản mục "Chi phí sử dụng máy thi công" chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.
Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất
- Vào phân hệ "Kho"  => chọn tab "Nhập, xuất kho" => chọn chức năng "Thêm" => chọn "Nhập kho".
- Chọn loại chứng từ là "Thành phẩm sản xuất".
- Khai báo thành phẩm được nhập kho.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 13
- Khai báo hoặc chọn lại "Đối tượng THCP" theo thực tế phát sinh.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 14
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý: Đơn giá của thành phẩm nhập kho sẽ được hệ thống cập nhật sau khi thực hiện chức năng "Cập nhật giá nhập kho" khi thực hiện "Tính giá thành tại Bước 8".
Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành
- Vào phân hệ "Giá thành"  => chọn tab "Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ" => chọn chức năng "Thêm".
- Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút "Lấy dữ liệu", phần mềm sẽ tự động lấy lên những đối tượng THCP phát sinh trong kỳ đã khai báo.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 15
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý: Sử dụng chức năng "Chọn" => chọn "Loại bỏ" để chọn bổ sung hoặc xóa các đối tượng THCP trên danh sách.
Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm
- Vào menu "Nghiệp vụ" => chọn "Giá thành" => chọn "Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ"  => chọn "Khai báo định mức giá thành thành phẩm".
- Nhập định mức chi phí vào các cột Nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, chi phí mua ngoài, chi phí khác cho các đối tượng tính giá thành đã được khai báo cùng đối tượng THCP tại Bước 2.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 16
- Các bạn ấn "Cất".
Bước 8: Tính giá thành thành phẩm
Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân cuối kỳ", trước khi thực hiện tính giá thành cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ "Kho". Sau đó, thực hiện tính giá thành theo hướng dẫn sau:
- Vào phân hệ "Giá thành" => chọn tab "Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ".
- Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng "Tính giá thành" bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng "Tính giá thành").
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 17
- Các bạn ấn "Đồng ý".
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 18
- Việc tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ sẽ được thực hiện theo 4 bước sau:
+ Phần 1: Phân bổ chi phí chung: hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho Nguyên vật liệu, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn "Khoản mục CP" nhưng chưa chọn "Đối tượng THCP" để thực hiện việc phân bổ:
 • Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 19
 • Nhấn "Phân bổ", hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí trong kỳ tính giá thành.
 
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 20
CHÚ Ý:
 • Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng "Xem" tại cột "Chi tiết chứng từ" trên tab "Xác định chi phí phân bổ".
 • Để phân bổ được chi phí chung theo "Định mức", cần khai báo định mức chi phí cho từng đối tượng THCP trên menu "Nghiệp vụ" => chọn "Giá thành" => chọn "Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ" => chọn "Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP".
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab "Bảng phân bổ chi phí chung" của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.
 • Cho phép copy nhiều dòng excel vào cột “Tỷ lệ (%)” khi phân bổ chi phí chung và cột “Hệ số” cho từng thành phẩm
 • Nhấn "Tiếp theo" để chuyển sang bước "Đánh giá dở dang".
+ Phần 2: Đánh giá dở dang: trường hợp kết thúc kỳ tính giá thành vẫn còn có các thành phẩm chưa sản xuất xong, kế toán cần xác định giá trị dở dang cuối kỳ cho từng đối tượng THCP:
 • Lựa chọn tiêu thức đánh giá dở dang và nhập số lượng dở dang kèm tỷ lệ hoàn thành của các thành phẩm dở dang.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 21
 • Các bạn ấn "Tính chi phí dở dang" => hệ thống sẽ tự động xác định chi phí dở dang cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 22
CHÚ Ý:
 • Để đánh giá được chi phí dở dang cuối kỳ theo "Định mức", cần khai báo định mức chi phí cho từng đối tượng THCP trên menu "Nghiệp vụ" => chọn "Giá thành" => chọn "Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ" => "Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP".
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin dở dang cuối kỳ thông qua Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (chức năng chuột phải tại màn hình danh sách kỳ tính giá thành).
 • Nhấn "Tiếp theo" để chuyển sang bước "Xác định tỷ lệ phân bổ".
+ Phần 3: Xác định tỷ lệ phân bổ: áp dụng trong trường hợp đối tượng tập hợp chi phí gồm nhiều thành phẩm cần sản xuất:
 • Lựa chọn phương thức phân bổ.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 23
 • Nhấn "Tính tỷ lệ phân bổ" => hệ thống tự động tính tỷ lệ phân bổ cho từng thành phẩm thuộc đối tượng tính giá thành.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 24
CHÚ Ý:
 • Nếu lựa chọn phương pháp phân bổ là "Hệ số", sau khi thực hiện "Tính tỷ lệ phân bổ", hệ thống sẽ chọn thành phẩm có số lượng lớn nhất trong kỳ tính giá thành làm "Thành phẩm chuẩn" và mặc định hệ số là 1.
  • => Trường hợp muốn thay đổi thông tin về "Thành phẩm chuẩn", kế toán phải thực hiện lại chức năng "Tính tỷ lệ phân bổ" để hệ thống tự động tính lại tỷ lệ phân bổ giữa các thành phẩm.
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra tỷ lệ phân bổ cho kỳ tính giá thành trên tab "Bảng xác định tỷ lệ phân bổ giá thành" của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.
 • Nhấn "Tính giá thành" để chuyển sang bước "Tính giá thành".
+ Phần 4: Tính giá thành: hệ thống tự động tính ra giá thành cho từng đối tượng THCP.
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên Misa theo Thông tư 133 25
 • Sau khi thực hiện tính giá thành xong, nếu chọn:
 • ​"Cập nhật giá nhập kho" => hệ thống sẽ cập nhật giá thành vừa tính được vào chứng từ nhập kho thành phẩm ở Bước 5.
 • "Cập nhật giá xuất kho" => hệ thống sẽ tính ra giá cho các thành phẩm khi xuất kho.
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý:
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra lại giá thành của từng thành phẩm trên tab "Bảng tính giá thành" của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.
 • Trường hợp muốn kiểm tra lại các khoản chi phí trực tiếp, phục vụ cho việc tính giá thành hoặc các khoản chi phí làm giảm giá thành của thành phẩm, kế toán nhấn chuột phải tại màn hình danh sách kỳ tính giá thành và chọn chức năng "Tập hợp chi phí trực tiếp" hoặc "Tập hợp khoản giảm giá thành".
   
  KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chúc các bạn làm tốt!
  =============================
  Nếu bạn muốn thành thạo các kỹ năng làm kế toán trên phần mềm Misa

  Thì bạn có thể tham khảo "Khóa Học Thực Hành Kế Toán Trên Phần Mềm Misa" tại Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng
  Trong khóa học này, bạn sẽ được dạy cách lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa
  Chi tiết về chương trình đào tạo bạn xem tại đây nhé: Khóa học thực hành kế toán trên Misa
  =============================
 

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng