wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Tự học Phần mềm kế toán Misa

Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133

Hướng dẫn cách tính giá t​hành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

I. Tổng quan về cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo công trình vụ việc
Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể. Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo hợp đồng là để xác định giá trị của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm.
 • Ví dụ: có hợp đồng đặt 10 bộ bàn ghế, trong đó có 5 bộ bàn ghế ăn và 5 bộ bàn ghế sofa, sau khi tính giá thành xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

2. Các bước tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
 • Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung
 • Bước 7: Nghiệm thu hợp đồng

II. Chi tiết từng bước tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
- Vào "Danh mục/Vật tư hàng hoá" => chọn "Vật tư hàng hoá" => chọn chức năng "Thêm".
- Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:
+ Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là "Vật tư hàng hoá".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 1
+ Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là "Thành phẩm".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 2
CHÚ Ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab "Định mức nguyên vật liệu".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 3
- Sau khi khai báo xong, các bạn ấn "Cất".
Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành
- Vào phân hệ "Hợp đồng" => chọn tab "Hợp đồng bán" => chọn chức năng "Thêm".
- Khai báo thông tin về hợp đồng.
=> Để tập hợp được chi phí theo hợp đồng khi tính giá thành, cần phải tích chọn vào thông tin "Tính giá thành" trên hợp đồng.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 4
- Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 5
- Sau khi khai báo xong, các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý: Sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng trên tab "Hàng hoá dịch vụ" => hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin "Giá trị hợp đồng" bên tab "Thông tin chung".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 6
Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
- Vào phân hệ "Kho" => chọn tab "Lệnh sản xuất" => chọn chức năng "Thêm".
- Khai báo lệnh sản xuất.
- Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất => hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 7
- Các bạn ất "Cất".
- Chọn chức năng "Lập phiếu xuất" trên lệnh sản xuất.
- Tích chọn các thành phẩm cần xuất Nguyên vật liệu, nhấn "Đồng ý".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 8
- Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 9
- Chọn thông tin "Khoản mục CP""Đơn hàng" bên tab "Thống kê".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 10

Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 11
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý:
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân cuối kỳ" => đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ "Kho".
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân tức thời", "Giá đích danh""Nhập trước xuất trước" => đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được "Ghi sổ".
 • Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ "Kho" => chọn tab "Nhập, xuất kho" để lập chứng từ xuất kho sản xuất.
Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ "Quỹ", "Ngân hàng" hoặc "Tổng hợp".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 12
CHÚ Ý:
 • Tích chọn chi phí không hợp lý (nếu có)
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 13
 • Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về "Khoản mục CP". Riêng thông tin về "Hợp đồng", sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 14
 • Khoản mục "Chi phí sử dụng máy thi công" chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.
Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
- Vào phân hệ "Giá thành" => chọn tab "Đơn hàng" => chọn chức năng "Thêm".
- Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút "Lấy dữ liệu" => phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 15
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý: Sử dụng chức năng "Chọn/Loại" bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đơn hàng trên danh sách.
Bước 6: Phân bổ chi phí chung
Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp "Bình quân cuối kỳ", trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng "Tính giá xuất kho" trên phân hệ "Kho". Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:
- Vào phân hệ "Giá thành" => chọn tab "Hợp đồng".
- Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng "Phân bổ chi phí chung" bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng "Phân bổ chi phí chung").
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 16
- Các bạn ấn "Đồng ý" => hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho Nguyên vật liệu, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán "Nợ TK 154", chọn "Khoản mục CP" nhưng chưa chọn "Đơn hàng" để thực hiện việc phân bổ.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 17
- Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 18
- Các bạn ấn "Phân bổ" => hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 19
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý:
 • Phần mềm sẽ tự động xác định và tách dòng "Chi phí hợp lý/ không hợp lý" (nếu có) dựa vào các chứng từ chi phí phát sinh đã hạch toán.
 • Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng "Xem" tại cột "Chi tiết chứng từ" trên tab "Xác định chi phí phân bổ".
 • Nếu chọn chức năng "Lấy lại dữ liệu" => các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải thực hiện lại việc khai báo.
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab "Bảng phân bổ chi phí chung" của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.
Bước 7: Nghiệm thu hợp đồng
- Vào phân hệ "Giá thành" => chọn tab "Hợp đồng".
- Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng "Nghiệm thu hợp đồng" bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng "Nghiệm thu hợp đồng").
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 20
- Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các hợp đồng cần nghiệm thu.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 21
CHÚ Ý: Các bạn ấn "Lấy dữ liệu" để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng đơn hàng.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 22
- Các bạn ấn "Đồng ý" => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
- Nhập kết quả nghiệm thu cho từng hợp đồng.
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 23
- Các bạn ấn "Cất".
CHÚ Ý:
 • Phần mềm sẽ tự động xác định và tách dòng "Chi phí hợp lý/ không hợp lý" (nếu có) dựa trên các thao tác trước đó.
 • Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập trước đó => chọn chức năng "Duyệt" trên chứng từ "Nghiệm thu hợp đồng".
Cách tính giá thành theo hợp đồng trên Misa áp dụng Thông tư 133 24

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chúc các bạn làm tốt!
=============================
Nếu bạn muốn thành thạo các kỹ năng làm kế toán trên phần mềm Misa

Thì bạn có thể tham khảo "Khóa Học Thực Hành Kế Toán Trên Phần Mềm Misa" tại Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng
Trong khóa học này, bạn sẽ được dạy cách lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa
Chi tiết về chương trình đào tạo bạn xem tại đây nhé: Khóa học thực hành kế toán trên Misa
=============================
 

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng