wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Hóa đơn giấy

Hồ sơ hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử


Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử: Hồ sơ hủy hóa đơn giấy, cách hủy hóa đơn giấy; Cách nộp thông báo kết quả hủy hoá đơn GTGT qua mạng như nào? Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản quy định mới nhất:


 

1. Các trường hợp hủy hóa đơn GTGT:

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau: 

a. 
Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn
không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
     - Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
     - Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy
theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ Công ty:
- Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ:
    Nếu tổ chức
không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
----------------------------------------------------------------------------

Chú ý:  Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai:
Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT mà chưa kê khai -> Các bạn chỉ cần lập
biên bản thu hồi hóa đơn viết sai là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn.
 - Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn)


-----------------------------------------------------------------------------------------


Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử:

Theo Công văn 9527/CTQNI-TTHT ngày 24/11/2021 của Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn:
 
  Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh.


Kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đâytiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn việc hủy hóa như sau:

 - Doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện hủy hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt in) đã thông báo phát hành hoặc đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TTBTC của Bộ Tài chính.


 ------------------------------------------------------------------------------
 

2. Hồ sơ hủy hóa đơn giấy / GTGT gồm:


- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)
    + Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy
    + Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
     + Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.


Cách hủy hóa đơn giấy / GTGT các bước như sau:

-> Các bạn chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) cho cơ quan thuế. (Còn các mẫu biểu trên các bạn tự lập và lưu tại DN để sau này giải trình).

-> Có 2 hình thức nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn như sau:


- Nếu nộp trực tiếp: Các bạn lập 2 bản: 1 bản lưu tại DN, 1 bản nộp cho CQ thuế (hiện tại chủ yếu Cơ quan thuế sẽ nhận qua mạng  nhé)

Tải về tại đâyThông báo kết quả hủy hóa đơn


- Nếu nộp qua mạng: Vào phần mềm HTKK làm -> Kết xuất XML để nộp qua mạng:

cách hủy hóa đơn giấy


hồ sơ hủy hóa đơn giấy


-> Sau khi làm xong các bạn kết xuất XML, rồi vào trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp qua mạng nhé (Giống như nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thôi nhé)
 

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời hạn nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT:

- Chậm nhất
không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Các hình thức huỷ hoá đơn GTGT:

- Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị)
- Đốt
- Xé nhỏ

 (Trong các hình thức huỷ hóa đơn nêu trên thì mỗi Chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu cầu xé nhỏ không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc ...)

------------------------------------------------------------------------------------

3. Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC):

- Khi lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2021 gửi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp, tổ chức phải phản ánh số hóa đơn đã Thông báo kết quả hủy vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng quy định hiện hành.

Cách kê khai trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

- Khai vào
Cột 19 – Số (Hủy).
- Đây là trường hợp hủy
liên tiếp nhiều số hóa đơn, nên các bạn kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu trừ (-)

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn hủy tất cả các số hóa đơn còn lại: Từ số 0000006 đến số 0002000.
  -> Thì kê khai vào Cột 19 như sau:
0000006-0002000
 
hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Còn các trường hợp khác như: Hủy 1 số, hủy các số không liên tiếp nhau -> Thì các bạn xem thêm tại đây nhé: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức chuyển hẳn sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2000/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính không phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (tháng, quý) cho cơ quan thuế như quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
(Theo Công văn 9527/CTQNI-TTHT ngày 24/11/2021 của Cục thuế Quảng Ninh).

-------------------------------------------------------------------

Tải hồ sơ hủy hóa đơn giấy tại đây:
 

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail vào phần bình luận bên dưới.
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


---------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc bạn thành công!

Nếu bạn muốn cách xử lý hóa đơn, kê khai thuế tháng/quý, xác định chi phí được trừ - không được trừ, cách lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm...
Có thể thể tham gia Khóa
học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
---------------------------------------------------------------------------

thủ tục hủy hóa đơn giấy

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng