wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế môn bài

Thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện năm 2024


Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Trường hợp nào thì phải nộp và mức thuế môn bài cho văn phòng đại diện là bao nhiêu? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ các quy định về Lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện mới nhất hiện hành năm 2024 như sau.1. Văn phòng đại diện có phải nộp Lệ phí môn bài không?:
Theo Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài thì:
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
Theo quy định tại điều 2 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Thì đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:
Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài 
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Theo điều 44 của của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 (ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo điều 4 của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thì:
Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
 
=> Vậy là:
+ Văn phòng đại diện thuộc đối tượng phải kê khai nộp lệ phí môn bài nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
+ Nếu văn phòng đại diện KHÔNG có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì văn phòng đại diện không phải kê khai nộp lệ phí môn bài.

Ví dụ như: Văn phòng đại diện chỉ để thực hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh HHDV thì VPĐD được miễn nộp lệ phí môn bài.
(Theo công văn số: 2646/TCT-CS V/v lệ phí môn bài ngày 01 tháng 7 năm 2019)
 

2. Mức lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài thì:
Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện là: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Lưu ý: Nghĩa vụ nộp thuế môn bài của VPĐD đối với năm đầu tiên thành lập
Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP thì:
Nếu văn phòng đại diện được thành lập trong thời gian doanh nghiệp đang được miễn lệ phí môn bài (Năm dương lịch đầu tiên thành lập) thì văn phòng đại diện đó cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu.

Ví dụ 1: Công ty TNHH Bảo Minh được cấp giấy phép thành lập vào ngày 20/01/2024
- Do là doanh nghiệp mới thành lập nên Công ty TNHH Bảo Minh được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2024).
+ Năm 2024: Không phải đóng tiền lệ phí môn bài
+ Bắt đầu phải nộp tiền lệ phí môn từ năm sau năm đầu thành lập (phải nộp từ năm 2025)
- Ngày 29/3/2024: Công ty TNHH Bảo Minh thành lập thêm 1 văn phòng đại diện, VPĐD này có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
+ Do văn phòng đại diện được thành lập trong thời gian công ty TNHH Bảo Minh đang được miễn phí lệ phí môn bài năm đầu thành lập nên văn phòng đại diện này cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2024).
+ Văn phòng đại diện này bắt đầu phải nộp tiền lệ phí môn từ năm sau năm đầu thành lập (phải nộp từ năm 2025)

Lưu ý: Vì quy định miễn lệ phí môn bài nêu trên có hiệu lực bắt từ ngày 25/02/2020 nên:
Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020 (trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) sau ngày 25/02/2020 có thành lập thêm VPĐD thì VPĐD phải thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (Tức là không được miễn lệ phí môn bài năm đầu theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP)
Cách xác định mức đóng Lệ phí Môn bài năm đầu tiên của VPĐD không được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên :
+ Nếu CN, VPĐD, ĐĐKD đó mà thành lập vào 6 tháng đầu năm (từ ngày 01/01 - 30/06) thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
+ Nếu CN, VPĐD, ĐĐKD đó mà thành lập vào 6 tháng cuối năm (từ ngày 01/7 - 31/12) thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
Theo khoản 4, điều 1 của Thông tư 65/2020/TT-BTC
=> Còn các năm tiếp theo (sau năm đầu tiên thành lập) thì văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên đó sẽ đóng lệ phí môn bài theo mức cả năm

Ví dụ 2: Công ty Kế Toán Thiên Ưng Thành lập vào ngày 19/06/2013
- Do thành lập trước ngày 25/02/2020 (trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) nên Công ty Thiên Ưng phải nộp lệ phí môn bài từ năm đầu thành lập (năm 2013).
- Ngày 20/08/2024: Công ty Kế Toán Thiên Ưng thành lập thêm 1 Văn Phòng Đại Diện B1 thì Văn Phòng Đại Diện B1 này vẫn phải nộp tiền lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2024) vì Văn Phòng Đại Diện B1 được thành lập vào thời gian Công Ty Kế Toán Thiên Ưng không được miễn lệ phí môn bài.
+ Xác định mức đóng Lệ phí Môn bài năm đầu tiên (năm 2024) của Văn Phòng Đại Diện B1:
Vì thành lập vào tháng 8 tức là thuộc 6 tháng cuối năm của năm 2024 nên mức đóng lệ phí môn bài năm đầu (năm 2024) là 50% mức lệ phí môn bài cả năm = 50% x 1.000.000 = 500.000đ
+ Xác định mức đóng Lệ phí Môn bài cho các năm tiếp theo (từ năm 2025 trở đi) của Văn Phòng Đại Diện B1: sẽ phải đóng mức cả năm = 1.000.000/năm
Lưu ý: Mức 50% chỉ xác định cho năm đầu tiên thành lập thôi, còn từ các năm tiếp theo (Từ năm sau năm thành lập trở đi) thì phải đóng theo mức đủ cả năm

3. Kê khai lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện (khai theo năm):
+ Khi mở văn phòng đại diện sẽ phải kê khai lệ phí môn bài một lần khi mới thành lập
+ Hồ sơ kê khai: Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo thông tư 80/2021/TT-BTC

4. Nơi nộp tờ khai lệ phí môn bài của văn phòng đại diện:
+ Nếu thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của trụ sở chính.
+ Nếu thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc (tại địa phương nơi đăng ký hoạt động)
Theo điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
5. Thời hạn nộp tờ khai: 
Theo khoản 1 điều 10 của nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:
Đối với văn phòng đại diện mới thành lập thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập

6. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài:
- Đối với năm đầu tiên thành lập: Nếu thuộc trường hợp phải nộp tiền lệ phí môn bài thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập.
- Đối với các năm sau (Năm sau năm đầu tiên thành lập): Hàng năm phải nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01

Một vài các công văn đáng chú ý đối với Lệ phí môn bài của văn phòng đại diện:

Công văn 1667/TCT-CS năm 2024 lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1667/TCT-CS
V/v lệ phí môn bài.
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7978/CTBRV-KK ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Công ty TNHH ORIFLAME Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ:
“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
...6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)... ”
-Tại Khoản 21 Điều 4 và Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):
“Điều 4. Giải thích từ ngữ
21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty TNHH ORIFLAME Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và kiểm tra tình hình cụ thể Công ty có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hay không làm cơ sở để áp dụng chính sách thu lệ phí môn bài theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục QLGSCST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu:VT, CS.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang
 


Cụ thể: Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1279/TCT-CS
V/v: Lệ phí môn bài
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 88/CT-THNVDT ngày 23/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định nghĩa vụ lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:
- Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về khai lệ phí môn bài:
"1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; . . . "
- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7; Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:
"Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế
2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với quan quản lý thuế.
2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. "

Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế
chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong năm của tổ chức làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.

2. Về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí môn bài như sau:
"Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật...
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)...

Căn cứ quy định trên, trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
   - Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế BTC;
- Vụ PC, Vụ kê khai (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trước đó: Theo Công văn 658/TCT-CS ngày 28/2/2017 của Tổng cục thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 658/TCT-CS
V/v : Lệ phí môn bài
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017
 
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phan Lê
(Địa chỉ: Số 28, đường số 20, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1447/VPCP-ĐMDN ngày 20/02/2017 và công văn số 666/VPCP-ĐMDN ngày 23/1/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phan Lê về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

      - Tại công văn số 1263/TCT-CS ngày 13/4/2011 của Tổng cục Thuế, căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính đã trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu và gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: “Trường hợp văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn cầu tại các tỉnh nếu chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu - chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp các văn phòng đại diện của Công ty có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật”


      - Tại Số thứ tự 3 Mục III Phần B Phụ lục 01 Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) quy định lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất kinh doanh: “Lệ phí môn bài”

      - Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:
“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật...
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”


Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đã có các công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016, công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài, theo đó đối với trường hợp Văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
  - Trường hợp Văn phòng đại diện
không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phan Lê biết./.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 
Trước đó theo Công văn 15865/BTC-CST ngày 7/11/2016 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng chính phủ:

BỘ TÀI CHÍNH
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15865/BTC-CST
V/v lệ phí môn bài đi với Văn phòng đại diện.
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016
 
Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.
Bộ Tài chính nhận được văn bản số 9170/VPCP-ĐMDN ngày 26/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định: “Người nộp lệ phí môn bài là t chức, nhân
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia;
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(8b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Các bạn muốn tải các Công văn trên có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


------------------------------------------------------------------------------


2. Mức lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện:

(Theo điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính)

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
  a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
  b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
  c) Chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 
Cách kê khai thuế môn bài các bạn xem tại đây nhé:
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng